Kancelaria Radcy Prawnego

Tomasz Pogon

Telefon

+48 601 389 116

Olga Pogon

Olga Pogon – radca prawny z pasją i doświadczeniem.

Dostrzegam to czego nie widzą inni, ponieważ zawsze patrzę na Twój problem kompleksowo.

Obszary, w których mogę Ci pomóc: prawo cywilne, prawo pracy, prawo medyczne, prawo spółek handlowych w szczególności sporządzanie due diligence na potrzeby fuzji i przejęć.

Więcej o mnie:

Od 2013 r. jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie podczas których brałam udział
w programie wymiany międzyuczelnianej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w krakowskich kancelariach prawnych, a następnie jako in house obsługując jeden z wiodących podmiotów na rynku medycznym.

Posiadam bogate doświadczenie procesowe, w tym w zakresie prowadzenia postępowania grupowego oraz występowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Prawo medyczne poznałam tak od strony pacjentów, dochodząc w ich imieniu roszczeń za błędy medyczne, jak również od strony obsługi prawnej spółek medycznych.

Jeżeli wymaga tego sytuacja, sprawy staram się rozwiązywać polubownie – pomaga mi w tym kurs mediatora sądowego a zdolności argumentacji
i wystąpień publicznych zostały nagrodzone przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Społecznik z powołania

Od zawsze byłam związana z działalnością na rzecz osób
z niepełnosprawnością. W 2010 r. założyłam Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UMCS „Alter Idem”. W latach 2016 – 2017 pełniłam funkcję Członka Zarządu Fundacji Scanmed.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create